UPDATE BẢNG  GIÁ TỐT NHẤT HÀNG NGÀY

ĐC: 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: ** 0911.933.133 – 0911.400.600 **

ĐC: 671 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Hotline : 0964.76.76.76 – 0789.78.78.78

 


PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
Tai Nghe   AirPods Max BLUE    New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.950.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Tai Nghe  AirPods Max GREEN  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.950.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Tai Nghe    AirPods Max PINK    New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.950.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Tai Nghe    AirPods Max GRAY  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Tai Nghe  AirPods Max SILVER New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.950.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
     
Tai Nghe  AirPods Pro New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 4.950.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Tai Nghe  AirPods 2 ( Có dây )  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 3.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
AirTag (thiết bị đinh vị )  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active ZP/A 600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 Cóc Sạc 20W - USB-C    New 100%  Chính hãng VN
Fullbox - Chưa Active ZA/A 550.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
     
Magic Keyboard  12.9” 2020 – Có Trackpad  MXQU2 LL Fullbox - Chưa Active LL/A 7.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Magic Keyboard 11″ 2020 – Có Trackpad  MXQT2 LL Fullbox - Chưa Active LL/A 6.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Smart Keyboard  12.9” 2020 Fullbox - Chưa Active LL/A 4.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Smart Keyboard   11” 2020 Fullbox - Chưa Active LL/A 4.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
         

12 Pro Max 128GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 128gb  BLUE   New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 Pro Max – 128gb GOLD  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 128gb SILVE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 128gb  GRAP  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 128gb BLUE  New 100%   Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 28.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128gb GOLD  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 28.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128gb  GRAP   New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128GB  SILVE New 100% Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128GB   BLUE   New 100% Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128GB    GOLD  New 100% Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128GB GRAP     New 100% Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 128GB SILVE   New 100% Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 

12 Pro Max 256GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 256gb BLUE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 31.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 31.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 256gb GRAP New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 31.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 256gb  SILVE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 31.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 256GB BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB GRAP New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB BLUE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 32.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB GOLD New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 32.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB GRAP New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 32.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 256GB SILVE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 32.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 

12 Pro Max 512GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 512GB  BLUE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 36.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 512GB GOLD New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 36.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 512GB SILVE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 36.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro Max – 512GB GRAP New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 36.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
     
12 Pro Max – 512gb BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 33.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 33.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb GRAP New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 33.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 33.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb BLUE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 38.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 38.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb GRAP New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 38.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro Max – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 38.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 

12 Pro 128GB NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 128gb  BLUE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 25.800.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 128gb GOLD New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 25.800.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 128gb SILVE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 25.800.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 128gb  GRAP New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 25.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 128gb BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb GOLDNew 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb GRAP New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb BLUE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb GOLD New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb GRAP New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 128gb SILVE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro 256GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 256gb BLUE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 256gb GRAP New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 28.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 256gb BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 26.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 26.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb GRAP New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 26.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 26.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb BLUENew 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb GRAP New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng HK Fullbox - Chưa Active ZA/A 29.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro 512GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 512gb BLUE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 34.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 34.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 512gb GRAP New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 34.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Pro – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 34.300.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
12 Pro – 512gb BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 31.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 31.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 512gb GRAP New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 31.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Pro – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 31.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 12 - 64GB – NEW - Nguyên Seal - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 - 64GB  PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb   BLUE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb GREEN New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb   RED  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb BLACKNew 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb WHITE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 64gb PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 64gb  BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 64gb GREEN New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 64gb   RED  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 64gb BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 64gb WHITE  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 
12 - 128GB - Máy mới 100% – Chính Hãng Apple – Bản Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 - 128GB  PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 21.000.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB  BLUE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 21.000.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB GREEN New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 21.000.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB   RED  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB BLACKNew 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 21.000.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB  WHITE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 21.000.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 - 128GB  PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 - 128GB   BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 - 128GB GREEN New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 - 128GB     RED New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 - 128GB BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 - 128GB - WHITE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 21.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 - 256GB - Máy mới 100% – Chính Hãng Apple – Bản Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 12 – 256gb  PURPLE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 – 256gb   BLUE  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 256gb GREEN New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 256gb   RED  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 256gb BLACK New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 – 256gb WHITE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 23.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
12 – 256gb  PURPLE  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 – 256gb   BLUE  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 256gb GREEN New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 256gb   RED  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 256gb BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 – 256gb WHITE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 23.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 12 Mini – 64GB  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Mini – 64gb PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb BLUE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Mini – 64gb GREEN New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb RED New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb BLACK New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb WHITE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 16.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         
 12 Mini – 64gb PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb GREEN New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb RED New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 64gb WHITE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 16,800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         
iPhone 12 Mini – 128GB  Nguyên Seal
 12 Mini – 128gb  PURPLE New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
12 Mini – 128gb      BLUE  New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 Mini – 128gb   GREEN New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 Mini – 128gb       RED   New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 Mini – 128gb   BLACK  New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 12 Mini – 128gb   WHITE   New 100%   Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 17.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
 12 Mini – 128gb  PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
12 Mini – 128gb      BLUE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 128gb   GREEN New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 128gb       RED New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 128gb   BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 12 Mini – 128gb   WHITE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 17.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 64gb    XANH  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb  PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb     RED    New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb  BLACK  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb SILVER  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb  YELLOWNew 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 14.200.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 64gb   XANH  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 64gb  PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 15.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 64gb     RED  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 64gb BLACK  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 64gb SILVER  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 64gb YELLOW New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 128gb   XANH  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A
15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb    RED     New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb  BLACK New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb SILVER New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 128gb YELLOW New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 15.700.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
11 – 128gb    XANH  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb PURPLE New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb     RED    New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb BLACK  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb SILVER  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 128gb YELLOW New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 16.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 256GB  XANH   New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A
20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB PURPLE New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB   RED     New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB BLACK  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB SILVER  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
11 – 256GB YELLOW  New 100%  Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 20.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
11 – 256GB  XANH    New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 256GB PURPLE  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 – 256GB    RED     New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 18.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB BLACK   New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB SILVER  New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 – 256GB YELLOW New 100%  Chính hãng MỸ  Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 Pro – 64gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb GOLD  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 64gb SILVER New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 19.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro – 256gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 22.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM T-Trạng X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 Pro Max – 64gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 64gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 64gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 64gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 25.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 256GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro Max – 256gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 256gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone 11 – Pro Max 512GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 11 Pro Max – 512gb XANH New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 512gb GOLD New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
11 Pro Max – 512gb GRAY New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 11 Pro Max – 512gb SILVE New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 30.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone SE (2020) – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 SE 2020 – 64gb    RED  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 SE 2020 – 64gb BLACK New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
 SE 2020 – 64gb SILVER New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 12.750.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
 SE 2020 – 64gb    RED  New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 SE 2020 – 64gb BLACK New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
 SE 2020 – 64gb SILVER New 100%  Chính hãng MỸ Fullbox - Chưa Active LL/A 9.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPhone – XR 64GB – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM
T Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
XR – 64G SILVE  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G  BLUE  New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G   RED    New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G CORAL New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
XR – 64G BLACK New 100% Chính hãng VN Fullbox - Chưa Active VN/A 11.850.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm  GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm   RED / Red   – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 9.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm  GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm   RED / Red   – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 8.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (LTE) 40mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 12.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.500.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band
Fullbox - Chưa Active VN/A 10.600.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
         
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 9.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 10.600.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 10.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm RED / Red – Sport Band
Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 6 (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 11.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⌚️Series SE (2020) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
SE 40mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 40mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 40mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.100.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
       
SE 40mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 40mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 40mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.400.000 BH 12 Tháng miễn phí 
SE 44mm Nhôm GOLD / Dây PINK GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 44mm Nhôm GRAY/ Dây Black GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
SE 44mm Nhôm SILVER/ Dây White GPS  – Sport Band Fullbox - Chưa Active VN/A 7.900.000 BH 12 Tháng tại  APPLE VN
⌚️Series S5 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 5 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 8.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 5 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 7.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⌚️Series S3 – NGUYÊN SEAL
Series 3 (GPS) 38mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 38mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 42mm GRAY /Black – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
Series 3 (GPS) 42mm SILVE / White – Sport Band Fullbox - Chưa Active LL/A 5.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
         

iPad Pro 2021 ( chip M1 ) – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -11″ WiFi – 128G   GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 21.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 128G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 22.000.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 256G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 256G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.300.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 512G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi – 512G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -11″ WiFi – 1TGB    GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -11″ WiFi –1TGB  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập n BH 12 Tháng miễn phí  

IPAD PRO M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 25.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 25.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 29.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A 29.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A 36.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A 36.800.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad M1 2021 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active LL/A Đang Cập  BH 12 Tháng miễn phí 
iPad M1 2021 -11″ LTE – 1Tb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  LL/A Đang Cập  BH 12 Tháng miễn phí  
         

IPAD PRO 2021 CHIP M1 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -12.9″ WiFi – 128gb  GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 32.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 128gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 32.800.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 256gb   GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A HÊT BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 256gb SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A HÊT BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 512G   GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 35.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ WiFi – 512G  SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZA/A 35.900.000 BH 12 Tháng miễn phí  

IPAD PRO 2021 CHIP M1 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

iPad 2021 -12.9″ LTE – 128G  GRAY   Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 37.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ LTE – 128G SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active  ZP/A 37.000.000 BH 12 Tháng miễn phí  
         
iPad 2021 -12.9″ LTE – 256G  GRAY  Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 40.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2021 -12.9″ LTE – 256G SILVER Nguyên Seal  FullBox - Chưa Active ZP/A 40.200.000 BH 12 Tháng miễn phí  
 
iPad Air 4 (2020) - WiFi NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Air 4 - 64gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 64gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - 256gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 (2020) - LTE NGUYÊN SEAL
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 64gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 17.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLUE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb GREEN Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLACK Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Air 4 - LTE - 256gb SILVER Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 20.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 8.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB  SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 11.090.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD GEN 8Th – 2020 LTE– NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GOLD Nguyên Seal  Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  SILVE Nguyên Seal  Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active ZA/A 10.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) – 128gb GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (4G) – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Gen 8 (4G) – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Active 06/02 LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ WiFi – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 19.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 19.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 21.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 21.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 1TB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ WiFi – 1TB SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 31.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 31.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 33.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 33.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 24.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 26.700.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.900.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD PRO 2020 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 30.800.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 32.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
     
iPad 2020 -12.9″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 34.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad 2020 -12.9″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 34.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
IPAD Mini 5  – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 64G SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 10.500.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G   – 64G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G  – 64G  GOLD Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G  – 64G SILVE Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 14.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
iPad Mini 5  WiFi  – 256G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 13.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  WiFi  – 256G  SILVE Nguyên Seall Fullbox - Chưa Active LL/A 13.200.000 BH 12 Tháng miễn phí 
       
iPad Mini 5  4G – 256G  GRAY Nguyên Seal Fullbox - Chưa Active LL/A 16.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
iPad Mini 5  4G – 256G  SILVE Nguyên Seall Fullbox - Chưa Active LL/A 16.000.000 BH 12 Tháng miễn phí 
⬇️⬇️⬇️
✅ 100% Hàng Chính Hãng
✅ New nguyên seal chưa Active
✅ Bảo hành Chính Hãng 12 tháng
✅ Bao test 7 ngày đầu sử dụng
✅ Giá trên đã bao gồm Bảo hành
✅ Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng
✅ Hỗ trợ Thu cũ - Đổi mới
✅ Hỗ trợ chagre thẻ tận nhà
✅ Hỗ trợ giao hàng tận nơi
✅ Hỗ trợ gói quà theo yêu cầu
=======================
iPhone 12 Pro Max – Like New 99.9% - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 128gb  BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb GRAY Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 128gb SILVE Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 25.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
12 Pro Max – 256gb BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 26.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb GOLD  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.000.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 256gb SILVE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 27.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb BLUE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb GOLD  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro Max – 512gb SILVE  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99,9% LL/A 32.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 12 Pro  – Like New 99.9% - Quốc Tế
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro  – 128gb BLUE  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 128gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 22.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
12 Pro – 256gb BLUE  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 256gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 24.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb BLUE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb GOLD Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb GRAY Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 Pro  – 512gb SILVER Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 28.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 12 – Like New 99% - Quốc Tế
12 – 64GB - BLUE   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.890.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - GREEN   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB -   RED    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
12 – 64GB - SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 16.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 11 Pro Max  – Like New 99% - Quốc Tế
11 Pro Max – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 18.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
11 Pro Max – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 16.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 17.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 16.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 17.500.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.690.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max –256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.190.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 20.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max –256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro Max – 256gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 19.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
       
iPhone 11 Pro – Like New 99% - Quốc Tế
11 Pro – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.890.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb GRAY   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 64gb SILVER  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 15.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
11 Pro – 256gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb GOLD   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb GRAY    Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.190.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 Pro – 256gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 17.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 11 – Like New 99% - Quốc Tế
11 – 64gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb PURPLE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb RED  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 64gb YELLOW Zin keng ( tặng cáp sạc )   like New 99% LL/A 13.290.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
11 – 128gb GREEN  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb PURPLE Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb RED  Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb BLACK   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb SILVER   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.590.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
11 – 128gb YELLOW   Zin keng ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 14.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone XS Max – Like New 99% - Quốc Tế
XS Max – 64gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 12.190.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 64gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 11.390.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 64gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 11.790.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS Max – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 98% LL/A 12.700.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS Max – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.400.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 12.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS Max – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 13.400.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
iPhone XS – TBH body (chưa active) - Quốc Tế
XS – 64gb GOLD TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 64gb GRAY  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 XS – 64gb SILVER TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 10.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XS – 256gb GOLD TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 256gb GRAY  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XS – 256gb SILVER TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 11.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
XR– 64GB  BLACK  TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   WHITE   TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   VÀNG    TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB     RED     TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   BLUE    TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
XR– 64GB   CORAL TBH  NEW ( tặng cáp sạc )  mới 100% chưa acti  J/A 9.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 7 Plus – Like New 99% - Quốc Tế
7 Plus – 32GB GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 32GB GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 32GB SILVER  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.200.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
7 Plus – 128GB GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7 Plus – 128GB  GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 5.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 8 Plus – Like New 99% - Quốc Tế
8 Plus – 64gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 Plus – 64gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 64gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 64gb    RED    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 6.900.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
8 Plus – 256gb GOLD Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 Plus – 256gb GRAY  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 256gb SILVER Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 Plus – 256gb    RED  Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 8.300.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
iPhone 8 – Like New 99% - Quốc Tế
8 – 64gb GOLD      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
8 – 64gb GRAY      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 – 64gb SILVER   Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
 8 – 64gb   RED      Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.800.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
     
iPhone 7 128G – Like New 99% - Quốc Tế
7-128GB  GOLD  Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB BLACK   Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB SILVER Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1
7-128GB ROSE   Like new 99    Zin all ( tặng cáp sạc )  like New 99% LL/A 4.600.000 BH 6 Tháng - 30 ngày 1 đổi 1


==========================================