UPDATE BẢNG  GIÁ TỐT NHẤT HÀNG NGÀY

 

ĐC: 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline : 0911.933.133 – 0011.400.600

 

ĐC: 671 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Hotline : 0964.76.76.76 – 0789.78.78.78

 


iPhone 12 Pro Max 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 128gb BLUE  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.000.000 BH 12 Tháng tại VN
 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.600.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 128gb SILVE  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.500.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 28.400.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 28.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 28.300.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 Pro Max 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 32.100.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 32.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 32.100.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 32.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 32.800.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 32.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 32.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 Pro Max 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 34.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 34.200.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 34.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 34.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 26.900.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 128gb GOLD  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 26.900.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 128gb SILVE  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 26.900.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.200.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 Pro 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 29.400.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 27.200.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 26.900.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 27.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 Pro 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro – 512gb BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 - 64GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 – 64gb   BLUE  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.800.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb GREEN Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 20.000.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb   RED    Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.800.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.800.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb WHITE  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.900.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 20.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 20.400.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 20.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 19.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 20.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
 
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal Acti 12/01 1 sim LL/A 18.500.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal Acti 22/12 1 sim LL/A 18.400.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal Acti 17/01 1 sim LL/A 18.200.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal Acti 17/12 1 sim LL/A 18.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Acti 07/02 1 sim LL/A 18.200.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Acti 21/12 1 sim LL/A 18.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal Acti 21/01 1 sim LL/A 18.900.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal Acti 17/12 1 sim LL/A 18.800.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 - 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 - 128GB BLUE - Chính hãng VN/A Fullbox - Chưa Active VN/A 21.590.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 - 128GB   BLUE  - Chính hãng USA Fullbox - Chưa Active LL/A 21.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 - 128GB GREEN - Chính hãng USA Fullbox - Chưa Active LL/A 22.000.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 - 128GB     RED  - Chính hãng USA Fullbox - Chưa Active LL/A 21.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 - 128GB BLACK  - Chính hãng USA Fullbox - Chưa Active LL/A 21.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 - 128GB - WHITE - Chính hãng USA Fullbox - Chưa Active LL/A 21.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 - 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 – 256gb  BLUE   Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 256gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 256gb   RED    Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 256gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 – 256gb WHITE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 12 Mini Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Mini – 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 64gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 64gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 128gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 19.300.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 128gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 19.100.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 128gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu
iPhone 12 Mini – 128gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu

iPhone 11 – 64GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 64gb  XANH   Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 16.200.000 BH 12 Tháng tại VN
11 – 64gb  BLACK  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 16.200.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 11 – 64gb     RED   Nguyên Seal Hộp cao Chưa Active 1 sim LL/A 15.850.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb YELLOW Nguyên Seal Hộp cao Chưa Active 1 sim LL/A 15.850.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb   XANH    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.700.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb PURPLE Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb     RED   Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.300.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb BLACK  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.300.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb SILVER  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.400.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 64gb YELLOW Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A 15.500.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k

iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 128gb   XANH   Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A
HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb    RED     Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb  BLACK  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb SILVER  Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
           
iPhone 11 – 128gb    XANH  Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 128gb     RED    Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 128gb BLACK  Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 128gb SILVER  Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.800.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal Hộp Lùn Chưa Active 1 sim LL/A 16.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k

iPhone 11 – 256GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 – 256gb  XANH   Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 – 256gb BLACK Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro – 64gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 21.500.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 21.600.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 Pro – 64gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 21.500.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k
iPhone 11 Pro – 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 21.550.000 BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k

iPhone 11 – Pro 256GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro – 256gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – Pro Max 64GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T-Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 64gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – Pro Max 256GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM
T Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – Pro Max 512GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM
T Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone SE (2020) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM
T Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone SE 2020 – 64gb    RED    Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone SE 2020 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone SE 2020 – 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone –XS Max – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM
T Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone XS Max – 64G GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone XS Max – 64G GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone XS Max – 64G SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

⌚️Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active MG143 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MG123 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm RED / Red – Sport Band Chưa Active M00A3 LL/A 8.800.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active MG133 LL/A 8.000.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MG283 LL/A 8.800.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black Nike – Sport Band Chưa Active M00X3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White Nike – Sport Band Chưa Active M00T3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active M02R3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active M02P3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band
Chưa Active M02T3 LL/A 8.900.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 40mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active M02Q3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 40mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active M02N3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
S6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band Chưa Active M06R3 ZP/A HẾT (E SIM OK ) Nguyên seal
S6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active M06Q3 ZP/A HẾT (E SIM OK ) Nguyên seal

⌚️Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M00J3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Chưa Active M00E3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band Chưa Active M00M3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active M00H3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band
Chưa Active M00D3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M07J3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active M07G3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm RED / Red – Sport Band
Chưa Active M07K3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active M07H3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active M07F3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép vàng - Dây thép Vàng Chưa Active M07P3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép đen - Dây thép Milan Chưa Active M07R3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

⌚️Series SE (2020)NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series SE (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MYDN2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series SE (GPS) 40mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYDP2 LL/A 7.100.000 Nguyên seal - chưa active
Series SE (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MYDM2 LL/A 7.200.000 Nguyên seal - chưa active
Series SE (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYDT2 VN/A 7.900.000 Nguyên seal - chưa active
Series SE (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MYDQ2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series SE (LTE) 44mm GOLD /PLUM – Sport Loop Chưa Active MYEY2 ZP/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series SE (LTE) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYF02 ZP/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series SE (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MYEV2 ZP/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series SE (LTE) 44mm SILVE / Blue – Sport Loop Chưa Active MYEW2 ZP/A HẾT Nguyên seal - chưa active

⌚️Series S5 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 5 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MWVF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 5 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MWVE2 LL/A 7.400.000 Nguyên seal - chưa active

⌚️Series S3 NGUYÊN SEAL

Series 3 (GPS) 38mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF02 LL/A 4.700.000 Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 38mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTEY2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 42mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF32 LL/A 5.400.000 Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 42mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTF22 LL/A 5.400.000 Nguyên seal - chưa active

iPad Air 4 (2020) - WiFi NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Air 4 - 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYFQ2 LL/A 14.200.000 Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYFR2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYFP2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYFM2 LL/A 14.100.000 Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYFN2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYFY2 LL/A 17.200.000 Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 256gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYG02 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYFX2 LL/A 17.200.000 Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 256gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYFT2 LL/A 17.200.000 Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - 256gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYFW2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

iPad Air 4 (2020) - LTE NGUYÊN SEAL

iPad Air 4 - LTE - 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYJ12 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYJ22 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ02 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYHX2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYHY2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYJ62 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYJ72 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ52 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYJ32 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYJ42 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GOLD Nguyên Seal Chưa Active LC2 ZA/A 8.500.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active L92 ZA/A 8.500.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LA2 ZA/A 8.500.000 BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active LF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active LD2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LE2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD GEN 8Th – 2020 LTE– NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GOLD Nguyên Seal  Chưa Active MK2 LL/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  SILVE Nguyên Seal  Chưa Active MJ2 LL/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active MP2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 - 2020 - 4G – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active N92 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 - 2020 - 4G – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active N72 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 - 2020 - 4G – 128gb SILVE Nguyên Seal Active 06/02 N82 VN/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 232 LL/A 19.800.000 Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 252 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DC2 LL/A 21.500.000 Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DD2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DE2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active DG2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active DH2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD PRO 2020 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 332 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 342 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active EW2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active EX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active EY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active F02 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Chưa Active F12 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Chưa Active F22 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 2H2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 2J2 LL/A 23.200.000 Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AT2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AU2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AV2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AW2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active AX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active AY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

IPAD PRO 2020 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 3J2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 3K2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active FX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active FY2 LL/A 29.500.000 Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active G02 LL/A 31.500.000 Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active F02 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

IPAD Mini 5  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active QW2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GOLD Nguyên Seal Chưa Active QY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi  – 64G SILVE Nguyên Seal Chưa Active QE2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi  – 256G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active U32 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  LTE  – 256G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active XM2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

iPhone CŨ ZIN ALL 99%

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE  zin all body  99.999% 1 sim LL/A 27.000.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD zin all body  99.999% 1 sim LL/A 27.400.000
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAY zin all body  99.999% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE zin all body  99.999% 1 sim LL/A 27.000.000
iPhone 12 Pro – 64gb  GOLD  zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro – 64gb  GRAY  zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro – 64gb  SILVE  zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREN zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GOLD zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT
iPhone 11 Pro Max – 256gb  SILVE zin all body  99% 1 sim LL/A HẾT


==========================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU – HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0911.933.133  -  0911.400.600 **

Http://taoquangsang.net